Varför Context?

Behöver ni tränga på djupet i ett ämne? Reda ut hur ett projekt någonstans i världen fungerade och varför? Eller förnya verksamheten? Context erbjuder hjälp med utredningar, studier, utvärderingar och organisationsutveckling. Vi har en bred kunskaps- och erfarenhetsprofil, men är specialister på idéburna organisationer, både i Sverige och i övriga världen. Därför Context.

Aktuellt

torsdag 13 december, 2018

Mats Wingborg ska göra fyra nya kunskapsöversikter åt LO om det "goda arbetet". Ämnen som ska tas upp är bland annat arbetsmiljö, inflytande och demokrati på arbetsplatserna och trygghet i anställningen. ... Läs merKorta ner igen

Läs mer på Facebook

måndag 26 november, 2018

Curt-Olof bidrar till att utveckla modeller för samverkan mellan lokalt näringsliv, civilsamhälle och kommun om offentlig och kommersiell service på landsbygden. Uppdraget är att genomföra och analysera resultaten av en enkätundersökning vid två tillfällen, hösten 2018 och hösten 2019, inom projektet Service i samverkan som drivs av Hela Sverige ska leva i elva svenska kommuner. ... Läs merKorta ner igen

Läs mer på Facebook