Aktuellt

måndag 26 november, 2018

Curt-Olof bidrar till att utveckla modeller för samverkan mellan lokalt näringsliv, civilsamhälle och kommun om offentlig och kommersiell service på landsbygden. Uppdraget är att genomföra och analysera resultaten av en enkätundersökning vid två tillfällen, hösten 2018 och hösten 2019, inom projektet Service i samverkan som drivs av Hela Sverige ska leva i elva svenska kommuner. ... Läs merKorta ner igen

Läs mer på Facebook

onsdag 21 november, 2018

Context samarbetar med olika konsultbolag på flera sätt. Bland annat kan vi vara underkonsulter när vi har kompetens de behöver. Exempelvis arbetar Agneta Gunnarsson åt FCG Swedish Development, som på uppdrag av Norad gör en granskningen av Atlas-alliansen, den norska paraplyorganisationen för funktionshinderorganisationer som arbetar med utvecklingssamarbete. Uppdraget omfattar organisationernas regler och rutiner för beslutsfattande, ekonomisk styrning, förmåga att åstadkomma och redovisa resultat, samverkan med andra organisationer med mera. Ett besök i Malawi gav bland annat tillfälle att studera hur de blindas organisation i landet arbetar. Granskningarna ska underlätta för Norad att ta väl underbyggda beslut om stöd och identifiera frågor som behöver följas upp. ... Läs merKorta ner igen

Läs mer på Facebook