Detta är Context

Context är en grupp konsulter, utredare och journalister. Vi åtar oss gemensamma utrednings- och utvärderingsuppdrag, i första hand med anknytning till civilsamhällets organisationer och internationella utvecklingsfrågor, men jobbar också, var och en för sig, med egna uppdrag.

Vi hjälper organisationer och myndigheter med kartläggningar och analyser, utvärderingar, strategi- och metodutveckling och kommunikation.

Context är ett kooperativ med den juridiska formen ekonomisk förening. Företaget bildades 1999 och har genom åren bestått av 4–10 personer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler på Kungsgatan 84 på östra Kungsholmen i Stockholm.

Adress: Context, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm
Telefon: Se medarbetarnas mobiltelefonnummer.
E-post: info@context.nu

Våra medarbetare

agneta_gunnarsson

Utredare, konsult och journalist. Statsvetare och master i utvecklingsfrågor.

Har arbetat med internationella frågor i nästan 30 år – ofta med det civila samhället som gemensam nämnare. Anställd och förtroendevald, har utvärderat projekt och utrett organisationers utmaningar såväl som nya möjligheter.

Bland uppdragsgivarna finns Sida, ForumCiv, Svenska kyrkan, RFSU, Fojo Media Institute och Rädda Barnen. Flera av uppdragen gäller demokrati, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter eller jämställdhet, men de flesta frågor som är aktuella när det handlar om utvecklingssamarbete finns på mitt CV.

Exempel på studier och utvärderingar (skickar gärna ett fullständigt CV).

  • Evaluation of Emmaus Stockholm’s information and communication projects 2011-2021. (Emmaus Stockholm, 2021)
  • Organising parliamentarians against armed violence; evaluation of the work of Parliamentary Forum (med J Nyberg). (Sida, 2019)
  • The conflict perspective and shrinking space for civil society in the work of Forum Syd and others. (Forum Syd 2018)
  • CONCORD Sveriges verksamhet och roll 2015-2017, utvärdering (med Curt Olof Mann). (CONCORD 2018)
  • Evaluation of third call off of civil society support through umbrella organisations 2013-2017 (Ethiopia) (med C. Pellerin, A. Idris och B. Bekele). (Sida 2017)
  • Krympande utrymme för det civila samhället. (Arena Idé, 2016)
  • Scoping study, child rights organisations in Tanzania (team leader, med M. Henjewele). (Embassy of Sweden, 2016)

E-post: agneta@context.nu gunnarssonagneta@gmail.com

Mobiltelefon: 070-344 08 52

CurreArbetar som utredare med insamling, sammanställning och analys av idéer, ord och siffror. Särskilt fokus på verksamheter och organisationer där civilsamhälle, företagande och politik möts. Uppdragsgivare är kooperativa och andra idéburna organisationer. Genomförda uppdrag framgår av CV.

curt-olof@context.nu
070-297 77 22
www.vardefulltvetande.se

Arbetar som konsult, forskare, föresläsare och debattör kring klimat-, transport- och skogspolitik. Uppdragsgivare är i första hand myndigheter, forskningsinstitutioner, intresseorganisationer och tankesmedjor. Har under de senaste 10 åren specialiserat sig på att följa, folkbilda och forska kring EUs klimatpolitik.

Exempel på rapporter:

Driver Klimat- och naturvårdsbloggen

E-post: magnus@contex.nu  magnus@nilssonproduktion.se

Mobiltelefon: 0708-996688

Hemsida: www.nilssonproduktion.se

MatsArbetar som skribent, utredare, föreläsare och diversearbetare. Skriver bland annat om arbetsmarknad, skola och globala frågor. För en översikt av publicerade böcker, skrifter, utredningar och artiklar, se: www.matswingborg.se

E-post: mats@context.nu mats.wingborg@gmail.com

Mobiltelefon: 070-7743722