Om Context

Context är en grupp konsulter, utredare och journalister. Vi har lång erfarenhet av utrednings- och utvärderingsverksamhet, i första hand med anknytning till civilsamhällets organisationer och internationella utvecklingsfrågor. Vi har varit handläggare, chefer, styrelseledamöter och aktiva medlemmar i idéburna organisationer. Flera av oss har praktisk erfarenhet av biståndsarbete. Vi är utredare, utvärderare, journalister och författare. Som konsulter hjälper vi organisationer och myndigheter med kartläggningar och analyser, utvärderingar, strategi- och metodutveckling och kommunikation.

Context samverkar vid behov med andra konsulter och skribenter som finns i vårt nätverk, både i Sverige och internationellt.

Context är ett kooperativ med den juridiska formen ekonomisk förening. Företaget bildades 1999 och har genom åren bestått av 4–10 personer.

Vi arbetar i centralt belägna lokaler på Kungsgatan 84 på östra Kungsholmen i Stockholm.

Adress: Context, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm
Telefon: Se medarbetarnas mobiltelefonnummer.
E-post: info@context.nu

agneta_gunnarssonAgneta Gunnarsson är journalist och konsult. Hon har arbetat på en rad dagstidningar, som redaktör för tidskriften Latinamerika och som programhandläggare på Rädda Barnen. Agneta arbetar främst med frågor kring demokrati, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och civila samhället.Agneta gör studier, dokumentationer och utvärderingar på uppdrag av svenska enskilda organisationer, Sida och internationella aktörer inom utvecklingssamarbetet i Latinamerika, Afrika, Asien och Östeuropa. Hon arbetar också med strategidokument och metodutveckling samt med organisationsutveckling och organisationsbedömningar.

Bland de uppdrag hon genomfört under den senaste tiden finns organisationsbedömningar (ramkriteriebedömningar) av Sidas ramorganisationer och organisationer som ansöker om att bli ramorganisationer, en studie av jämställdhet och jordbruk på uppdrag av We Effect och en dokumentation av We Effects arbete med kooperativt bostadsbyggande i Latinamerika. De senaste utvärderingarna som Agneta varit ansvarig för har handlat om Afrikagruppernas organisation, Plan Sveriges påverkansarbete och Civis stöd till ungdomsorganisationer i Colombia.

CV Agneta Gunnarsson
Mailadress: agneta@context.nu

Curt-Olof Mann är utredare och utvärderare, sedan 2012 som konsult. Han har under 25 år arbetat med frågor i skärningsfältet mellan politik, civilsamhälle och företagande i Sverige. Som konsult har han arbetat med utvärderingar för Västerås Stift i Svenska kyrkan angående utveckling av välfärdsverksamheter inom kyrkan samt för Djurskyddet Sverige angående användandet av ett internetbaserat skolmaterial. Vidare har han gjort en förstudie över möjligheter att med hjälp av kooperativa lösningar utveckla lokal förnybar energiproduktion i Kronobergs län. Han har också på uppdrag av Arbetsgivarföreningen KFO sammanställt statistik över nya ekonomiska föreningar i Sverige. I tidigare anställningar har han medverkat i och ansvarat för ett stort antal studier rörande samhällsfrågor som företagande, driftformer, vård och omsorg, boende och lokal utveckling samt inom Regeringskansliet medverkat i utformning av nationell politik för social ekonomi/folkrörelser/civilsamhälle.

Mailadress: curt-olof@context.nu

Egen hemsida: www.vardefulltvetande.se

Magnus-NilssonMagnus Nilsson har en professionell bakgrund som lärare och journalist, bl a inom lokalradion, vid dåvarande Riksradions miljöredaktion och vid Sveriges Radios Eko-redaktion. Därefter har han sedan 1988 verkat som pressekreterare, senare som expert på skogs- och trafikfrågor vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Som ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län 1995-2003 tog han initiativ till och ledde kampanjen ”Skydda Storstockholms gröna kilar” som så småningom ledde fram till programmet ”Aldrig långt till naturen”.

Magnus Nilsson var också drivande i det arbete med trängselavgifter som så småningom ledde till att trängselskatter infördes i Stockholm. 1994 var han med och grundade föreningen Gröna bilister och var 1994–98 redaktör för Trafik & Miljö. 1996-2011 satt han i styrelsen för European Federation for Transport & Environment (T&E). 2010-2013 följde han som ”senior campaigner” den översyn av energiskattedirektivet Kommissionen tänkte genomföra, men som slutligen stoppades i slutet av 2014. 2003–04 arbetade han vid regeringskansliet med bland annat infrastrukturfrågor och den lagstiftning som möjliggjorde införandet av trängselskatt i Stockholm.

Numera verkar Magnus Nilsson främst som konsult, forskare och debattör kring klimat-, transport- och skogspolitik. Exempel på rapporter:

Magnus Nilssons CV
Egen hemsida: www.nilssonproduktion.se
Mailadress: magnus@context.nu
Klimat- och naturvårdsbloggen

Mats Wingborg är journalist och författare. Han är specialiserad på förhållandena i Asien, internationell ekonomi, globala fackliga frågor och integration.

Mats har nyligen gjort en studie om arbetsmarknaden i Indonesien och en annan om fackföreningsrörelsen i Tanzania. Därutöver har han skrivit flera böcker om fattigdom och globala problem, däribland Kerala – alternativ väg till välfärd och Arbetare till salu – om handeln med asiatisk arbetskraft.

Mailadress: mats@context.nu