Våra kunder

Några av våra uppdragsgivare under de senaste åren:

Utvärderingar

 • CONCORD Sverige
 • Djurskyddet Sverige
 • IOGT-NTO-rörelsens internationella institut
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • MR-dagarna
 • Sida
 • Svalorna Indien Bangladesh
 • Svenska kyrkan Västerås stift
 • We Effect
 • WWF

Utredningar och studier

 • Arena Idé
 • SIPU
 • Arbetsgivarföreningen KFO
 • Coompanion
 • KFUM
 • Sida
 • We Effect
 • Temagruppen Entreprenörskap och företagande inom Europeiska Socialfonden
 • Trafikanalys
 • Miljöpartiet

Organisationsutveckling (och organisationsbedömningar)

 • Afrikagrupperna
 • Svenska Uppfinnareföreningen
 • RFSU
 • SIPU
 • SMR

Uppdragsgivare