Våra tjänster

Anlita Context för att

  • förbättra er resultatstyrning
  • säkra att ert projekt blir en integrerad del av verksamheten
  • få stöd vid omorganisationer
  • bli bättre på att välja, rikta och utveckla era insatser
  • bli bättre på att stödja era partnerorganisationer
  • stärka era rutiner kring baslinjer, förstudier, uppföljning och rapporteringsmallar
  • utveckla strategier för ert arbete
  • stärka era kunskaper inom politik, lagstiftning, resurser och samordning inför en ny programsatsning
  • stödja er i att utveckla förändringsteori för tydlighet internt och externt
  • nå ut med nya fakta och det budskap ni vill få genomslag för

Utvärderingar

Context gör utvärderingar av enskilda insatser, projekt och program. Vi hjälper till att utveckla system för uppföljning och utvärdering och kan stötta er genom hela processen.

Utredningar och studier

Context gör kvalificerade utredningar och studier, och tar fram underlag för kampanjer, debattinlägg, besluts- och policydokument. Vi förpackar det svåra och komplicerade i lättillgängliga och användbara rapporter.

Organisationsutveckling

Context erbjuder processtöd inom kommunikation, arbetsmetoder och organisering.Vi gör organisationsbedömningar och hjälper till med att förbättra organisationers egen styrning och uppföljning av verksamheten.