Organisationsutveckling

Context arbetar med att utveckla idéburna organisationer; hur de styrs och organiseras och kommunikationen mellan olika nivåer.

Vi arbetar med processtöd och lärande i samband med utredningar och utvärderingar. Syftet är att organisationer ska få hjälp att arbeta mer effektivt mot sina mål.

Vi gör bedömningar åt biståndsorganisationer av vilken kompetensutveckling deras partnerorganisationer i mottagarländerna behöver.

Exempel på uppdrag

Svalorna Indien Bangladesh behövde hjälp med att förbättra och prioritera sitt kommunikationsarbete. Context fungerade som processtöd. Bland annat identifierades sätt att mäta och prioritera de insatser som var effektivast för att nå önskade mål med de knappa resurserna.

En svensk paraplyorganisation inom biståndsområdet ville underlätta medlemsorganisationernas stöd till sina partners. Vi identifierade kompetensbrister hos partnerorganisationerna samt vilket stöd organisationerna behövde och ville ha från den svenska organisationen.

Det statliga biståndsorganet Sida behövde underlag för bedömningar av vilka organisationer som skulle ges status som ramorganisation. I bedömningarna ingick en mängd aspekter; ansvarsfördelning mellan styrelse och operativ ledning, finansiell styrning, förmåga att åstadkomma och redovisa resultat, regler för upphandling och för arbete med jämställdhet och miljö, kvalitetssäkring med mera. Context ledde ett av de team som genomförde bedömningarna.

Omvärlden

Bananer

Konferens