Utredningar och studier

 • Context genomför utredningar och studier på uppdrag eller på eget initiativ. Vi samlar in fakta, dokumenterar och belägger trender, analyserar förlopp och utvecklar förslag till åtgärder. På basis av studierna medverkar vi i informations- och påverkansarbete. Exempel på frågor vi har arbetat med:
 • hur kommuner kan implementera barnkonventionen,
 • villkoren för utländska bärplockare
 • hur fackföreningar bättre kan nå ut med kampanjer,
 • hur mobbning i skolan kan motverkas
 • kvinnors roll i jordbruket i Afrika och vad ökad jämställdhet skulle innebära
 • hur studieförbund bör prioritera
 • vad kooperativa företag betyder för samhället
 • situationen för ensamkommande flyktingbarn
 • hur förändringar av EU:s klimatpolitik förändrar förutsättningarna för svenska åtgärder
 • hur jordbruket globalt kan bli mera miljövänligt
 • hur arbetsmarknaden ser ut för personer i Sverige med utländsk bakgrund

Exempel på uppdrag:

Rädda Barnen koordinerade en jämförande studie i fem europeiska länder om politiken för barns rättigheter. Studien kartlade bland annat lagstiftning, ekonomiska resurser, samordning och uppföljning. Kartläggningen av situationen i Sverige gjordes av Context.

Organisationen Coompanion efterfrågade mer kunskap om hur det kooperativa företagandet fungerar i praktiken. Vi analyserade enkätmaterial och intervjuade 19 företag i gränslandet mellan bolag och förening. Studien identifierade ett antal organisatoriska mervärden och utmaningar.

Studier och rapporter